Wyniki ankiet wśród Pacjentów oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej Szpitala Wojewódzkiego w Opolu

Endoprotezoplastyka: edukujemy na 5 z plusem!

Wyniki ankiet wśród Pacjentów oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej Szpitala Wojewódzkiego w Opolu

Zarówno przed, jak i po zabiegu enoprotezoplastyki stawu kolanowego lub biodrowego – szpitalni rehabilitanci edukują Pacjentów na temat rehabilitacji pooperacyjnej oraz metod podniesienia komfortu życia i wykonywania codziennych czynności życiowych po powrocie ze Szpitala do domu.

Od stycznia do grudnia 2022 r. operowanym dawano też m.in. broszury będące swego rodzaju przewodnikiem: jak się rehabilitować, jakie ćwiczenia można wykonywać w warunkach domowych, jak przystosować meble i mieszkanie do potrzeb osób po operacji endoprotezoplastyki.

Ponadto w anonimowym badaniu ankietowym zbadano stopień zadowolenia pacjentów z edukacji po zabiegach endoprotezoplastyki biodra/kolana. Ankiety udostępniono wszystkim operowanym, 53% spośród nich wypełniło ankiety. Wyniki badań pokazują, że pacjenci są zadowoleni z formy i sposobu przeprowadzanej edukacji, choć w uwagach zaznaczają, że format broszur i czcionka tekstu mogłyby być większe.

Oto szczegółowe wyniki ankiet:

  1. Ocena sposobu przekazywania informacji w broszurach: 89 procent wskazuje bardzo dobrą
  2. Ocena wykorzystania informacji w praktyce:  95 procent wskazuje bardzo dobrą
  3. Ocena ogólna przeprowadzonej edukacji: 99 procent wskazuje bardzo dobrą