Otrzymaliśmy dotację z WFOŚiGW

Summary

odpady dotaacja WFOŚiGW ekologiczny szpital

Szpital otrzymał dotację w wysokości 100 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Pieniądze te zasiliły budżet przeznaczony na unieszkodliwienie medycznych odpadów niebezpiecznych, zawierających żywe drobnoustroje
chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia
materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt.

Przedsięwzięcie zrealizowano w dziedzinie gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi, priorytet 4 pkt.7 „usuwanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych”.

To nie pierwsze eko-przedsięwzięcie w naszym Szpitalu. Energię i ciepło pozyskujemy z systemów solarnych oraz pomp ciepła, w jednym z budynków zastosowano dach zielony, zaś lampy na szpitalnych placach są zasilane solarami. Ponadto stale monitorujemy i oszczędzamy energię. 

Tym razem skorzystaliśmy z możliwości wsparcia dotacją WFOŚiGW naszych działań dotyczących gospodarki odpadami.  

Jesteśmy eko.