Pielęgniarki szkolą się na temat chorób szczególnie zakaźnych, w tym na temat zasad bezpieczeństwa i ochrony poprzez specjalistyczny strój.

Szkolimy pielęgniarki na temat chorób zakaźnych

Summary

W Szpitalu Wojewódzkim w Opolu prowadzimy kurs dla pielęgniarek dotyczący „Opieki nad pacjentem z chorobami zakaźnymi szczególnie niebezpiecznymi i wysoce zakaźnymi dla pielęgniarek”.

W Szpitalu Wojewódzkim w Opolu prowadzimy kurs dla pielęgniarek „Opieka nad pacjentem z chorobami zakaźnymi szczególnie niebezpiecznymi i wysoce zakaźnymi dla pielęgniarek”.

Kadra szkoląca to medycy z naszego Szpitala, w tym dr Wiesława Błudzin, ordynator Oddziału Klinicznego Chorób Zakaźnych Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, Aleksandra Tkaczuk, pielęgniarka oddziałowa OKChZ oraz Beata Chmielniak pielęgniarka epidemiologiczna, To specjaliści o bogatym doświadczeniu, zdobytym także podczas ostatniej pandemii.

Całkowite koszty kursu finansowane są w ramach projektu Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020 (PO WER 2014–2020) z Europejskiego Funduszu Społecznego, numer POWR.07.01.00-00-0004/22.

Pielęgniarki i pielęgniarze po zakończeniu tego kursu zyskają szereg umiejętności, specjalistyczną wiedzę z zakresu opieki nad pacjentem z chorobami zakaźnymi szczególnie niebezpiecznymi i wysoce zakaźnymi, znajomość regulacji prawnych w obszarze profilaktyki i zwalczania chorób zakaźnych szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych, znajomość zasad postępowania z pacjentami w sposób bezpieczny dla pacjentów i personelu medycznego oraz wiele innych przydatnych w pracy na oddziale, przy pobieraniu materiału lub w pracy z zespołami kontroli zakażeń szpitalnych czy w działaniach edukacyjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *