Uświadamiamy pacjentom dlaczego antybiotyki mogą szkodzić. Stad na ścianach Szpitala pojawiły się plakaty edukacyjne.

Antybiotyk to nie lek na całe zło

Summary

Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach i Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu.

EUROPEJSKI DZIEŃ WIEDZY O ANTYBIOTYKACH (EAAD) to europejska inicjatywa świadomościowo-zdrowotna. W bieżącym roku jako temat przewodni EAAD utrzymano zasadę „Wspólnie zapobiegajmy oporności na leki przeciwdrobnoustrojowe” (ang. Preventing antimicrobial resistance together).

Antybiotyki są uznawane za jedno z największych odkryć w medycynie XX wieku. Wprowadzenie leków przeciwbakteryjnych doprowadziło do znaczącego spadku chorobowości i śmiertelności z powodu zakażeń i chorób zakaźnych. Niestety, powszechne nadużywanie i nieodpowiedzialne stosowanie antybiotyków prowadzi w ostatnich latach do ograniczenia ich skuteczności w leczeniu chorób wywoływanych przez bakterie.

Przeziębienie, grypa, czy COVID-19 to choroby wirusowenie da się wyleczyć ich antybiotykami. Zbyt częste, nieuzasadnione i samodzielne stosowanie antybiotykoterapii powoduje, że bakterie stają się odporne na leczenie.

Antybiotykoodporność jest zagrożeniem dla zdrowia każdego z nas. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe za jeden z 10 największych globalnych zagrożeń zdrowia publicznego, przed którymi stoi ludzkość. Szacuje się, że w całej Unii Europejskiej zakażenia bakteriami odpornymi na antybiotyki co roku powodują 25 000 zgonów.

Konsumpcja antybiotyków wyrażana jest z zastosowaniem wskaźnika definiowanych dawek dobowych DDD (ang. defined daily dose) na 1000 mieszkańców na dzień.

W 2022 r. w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego przeciętne całkowite zużycie (łącznie w lecznictwie otwartym i zamkniętym) środków przeciwbakteryjnych do stosowania ogólnoustrojowego (grupa ATC J01) wyniosło 21,49 DDD na 1000 mieszkańców na dzień.

Polska z wartością 23,6 DDD na 1000 mieszkańców na dzień w 2022 r. plasowała się wśród krajów o najwyższym zużyciu antybiotyków, większe notowano jedynie na Malcie, we 13 Francji, w Bułgarii, w Rumunii, w Grecji i na Cyprze, odpowiednio.

Drogi Pacjencie, pamiętaj:

  1. stosuj antybiotyki tylko wtedy, gdy zostały przepisane przez lekarza
  2. nie żądaj antybiotyków, jeśli lekarz twierdzi, że ich nie potrzebujesz
  3. stosując antybiotyki, postępuj zgodnie z zaleceniami lekarza – sam nie skracaj terapii
  4. nie udostępniaj ani nie używaj antybiotyków pozostałych po poprzedniej terapii
  5. zapobiegaj infekcjom poprzez regularne mycie rąk, higieniczne przygotowywanie posiłków, unikanie bliskiego kontaktu z chorymi, aktualizację szczepień i uprawianie bezpiecznego seksu
  6. przygotowuj żywność w sposób higieniczny (utrzymuj czystość, oddzielaj surową i ugotowaną żywność, dokładnie gotuj, utrzymuj żywność w bezpiecznej temperaturze, używaj bezpiecznej wody i surowców) oraz wybieraj żywność, która została wyprodukowana bez użycia antybiotyków w hodowli zwierząt.

 

Epidemia antybiotykoopornych bakterii nadal trwa. Działajmy wspólnie, aby utrzymać skuteczność antybiotyków

W Szpitalu uświadamiamy