Menu

Przyjęcie do Szpitala

Godziny planowych przyjęć w czasie pandemii

(podane niżej godziny dostosowane są do specyfiki pracy poszczególnych oddziałów i wymogów pandemii)

  1. W szczególności prosimy o nie zjawianie się na Izbie wcześniej niż godzina umówiona.

 Podane niżej godziny planowanych przyjęć dostosowane są do specyfiki pracy poszczególnych oddziałów i wymogów pandemii

 (obowiązuje od 03.11.2021)

 1. Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej (sekretariat: 77 44 33 409) – 8.30

2. Oddział Kliniczny Dermatologii Ogólnej i Onkologicznej (sekretariat: 77 44 33 066) – 8.30

3. Odział Kliniczny Pulmonologii (sekretariat: 77 44 33 284)

 chemioterapia i program lekowy – 7.15

 pozostali pacjenci planowi – 10.15

 4. Oddział Chirurgii Ogólnej (sekretariat: 77 44 33 339) – 09.30, za wyjątkiem pacjentów objętych leczeniem biologicznym w ramach programu lekowego – 07:30

5. Oddział Kliniczny Hematologii, Onkologii Hematologicznej i Chorób Wewnętrznych (sekretariat: 77 44 33 690) – 7.15

6. Oddział Chorób Wewnętrznych (sekretariat: 77 44 33 472)


   -endokrynologia – 09.30, za wyjątkiem pacjentów objętych leczeniem pulsami SoluMedrol – 07:30

 – gastroenterologia – 09:30, za wyjątkiem pacjentów objętych leczeniem biologicznym w ramach programu lekowego – 07:30

 

  1. – diabetologia – 9.30


   – choroby wew.– 9:30

 

  1. 7. Kliniczny Oddział Chorób Zakaźnych (77 44 33 056) – 12.00 -17.0

 

  1. —————————————————————————————————————————

Do Szpitala Wojewódzkiego w Opolu Pacjenci przyjmowani są całodobowo, w trybie planowym i w trybie pilnym.

Przyjęcie Pacjentów zgłaszających się do Szpitala odbywa się w Izbie Przyjęć na  podstawie skierowania lekarza w trybie planowym lub bez skierowania w trybie pilnym (pacjent urazowy lub osoba w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego).

Definicja stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym: stan polegający na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagający  podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia.

Pacjenci przyjmowani w trybie pilnym kierowani są do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

W przypadku konieczności natychmiastowej hospitalizacji pacjenta, gdy Szpital nie zapewnia realizacji świadczeń w wymaganym zakresie lub nie dysponuje wolnymi miejscami w oddziale szpitalnym realizującym świadczenia w wymaganym zakresie, lekarz obsługujący pacjenta ustala telefonicznie miejsce, w miarę możliwości, w najbliższej placówce realizującej świadczenia w wymaganym zakresie oraz w razie potrzeby zapewnia transport medyczny.

Ważne:
 1. Osoby przyjmowane do szpitala powinny wziąć z sobą stale przyjmowane leki i poinformować lekarza w szpitalu o stosowaniu tych leków. Szczegółowe informacje dotyczące przyjęcia dostępne są telefonicznie bezpośrednio w konkretnych oddziałach lub na stronie internetowej szpitala – w zakładkach konkretnych oddziałów.
 2. Prosimy, aby zabrać z sobą niezbędne rzeczy osobiste, najlepiej w małej torbie podręcznej a jeśli jest taka możliwość – w małej walizce na kółkach.
 3. Prosimy, aby osoby przyjmowane na oddziały zabiegowe (chirurgiczne) – jeśli to możliwe  pobrały i  wypełniły poniższą ankietę anestezjologiczną.
  POBIERZ ANKIETĘ
 4. Pacjentów obowiązuje  dieta zlecona przez lekarzy ze względu na indywidulane wskazania zdrowotne. Żywienie w szpitalu jest elementem procesu leczenia.