Menu

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Dokumentację medyczną do udostępniania przygotowuje Dział Statystyki, Kontraktowania i Rozliczeń (budynek administracji na parterze (koło Kasy Szpitala).

Udostępnienie dokumentacji medycznej jest możliwe w formie wyciągu, odpisu, kopii lub wydruków.

W tym celu w siedzibie Szpitala należy złożyć wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej. Druk wniosku można pobrać w Dziale Statystyki, Kontraktowania i Rozliczeń lub ze strony internetowej:

– wersja edytowalna – Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej

– wersja pdf – Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej

W przypadku udostępniania dokumentacji medycznej drogą elektroniczną, np. e-mailem, wysyłamy ją w formie zaszyfrowanego pliku. Oddzielnym kanałem komunikacji podajemy kod.

W przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej osobie bliskiej po śmierci pacjenta, osoba bliska jest zobowiązana podpisać i przedłożyć wraz z wnioskiem OŚWIADCZENIE, które można pobrać w Dziale Statystyki, Kontraktowania i Rozliczeń lub ze strony internetowej:

– wersja edytowalna – Oświadczenie osoby bliskiej

– wersja pdf – Oświadczenie osoby bliskiej

Kontakt telefoniczny z Działem: 0-77 44-33-092, 44-33-093, 44-33-094.

Uwaga: W czasie pandemii rekomendujemy, aby wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej przesyłać:

pocztą

mailem na adres: sekretariat@szpital.opole.pl (wskazane jest  następnie dosłanie oryginału wniosku pocztą tradycyjną)

e-puapem (zakładka w górnej części niniejszej strony internetowej Szpitala Wojewódzkiego w Opolu)

Wysokość opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej oraz  zasady udostępniania dokumentacji medycznej w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu